HONGKONG - Khoảng trên 600 học sinh, sinh viên bị bao vây ở trong trường Đại học công nghệ bách khoa PolyU từ tối ngày 17/11. Mỗi thời khắc trong 30 giờ trôi qua đều…