Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng :” Liệu Hoa Kỳ có biện pháp bảo vệ các công ty dầu khí khai thác tài nguyên của Việt Nam hay không? ”

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã…