Tokyo (AsiaNews 21/7/18) – Shoichi Naito, một thanh niên Nhật 29 tuổi, nguyên quán ở Mabicho (tỉnh Okayama), khi tìm cách cách cứu mẹ cuả một người bạn thuở thiếu thời, đã kết thúc với…