Theo tin của trang mạng churchpop.com ngày 22 tháng 5, 2018, danh ca Andrea Bocelli gần đây đã đến trình diễn tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi ở Fatima, như là…