Canberra, 7/07/2018 -- Úc Châu đang vào mùa đông và tháng Bảy là tháng lạnh nhất. Canberra có khí hậu khắc nghiệt…