Lễ giỗ lần thứ 57: Kính nhớ & ghi ơn Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Kính nhớ & ghi ơn Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Sáng lập nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa
Lễ giỗ thứ 57: 2/11/1963 – 2/11/2020

Di ngôn của TT Ngô Đình Diệm:
“ Tôi tiến hãy tiến theo tôi !
Tôi lùi hãy giết tôi !
Tôi chết hãy nối chí tôi ! “

*Nỗi lòng Người năm xưa.
Đêm ngày thao thức với Non Sông,
Vận Nước ngả nghiêng có thấy không?
Chèo chống gian lao thuyền Tổ Quốc,
Vươn cao mạnh mẽ cánh chim hồng.
Dẹp lui Cộng sản, tan bè phái,
Phấn khởi Quân Dân đón vầng đông.
Đất Việt tiền đồ đang tỏa sáng,
Bọn ngu khuấy đục tưởng là trong !


*Nỗi lòng Dân ngày nay.
Ngày nay Dân Tộc với Non Sông,
Hãnh diện còn gì nữa biết không?
Nghèo đói người dân mang tủi hổ,
Nghênh ngang cán ngố ngự lầu hồng.
Nhục thay Cộng nô hèn theo giặc,
Mặc bọn phỉ Tàu chiếm biển đông.
Cố đấm ăn xôi hay giả điếc,
Nước đục bao giờ mới lại tròng?

Năm bảy năm đã qua.
Quân Dân Việt xót xa,
Vẫn còn luôn luyến tiếc,
Vị Cứu tinh Nước Nhà.

Đinh văn Tiến Hùng

*Phụ dẫn: Trong 9 năm thời Đệ Nhất VNCH (1954- 1963) dưới sự lãnh đạo anh minh tài đức của TT Ngô Đình Diệm, dân chúng Miền Nam sống thanh bình an vui no ấm. Người dân luôn tỏ lòng kính phục và tôn vinh những công lao to lớn của vị lãnh đạo Quốc gia, nên trong nghi lễ chào quốc kỳ, sau bài Quốc ca là bài Suy tôn Ngô Tổng thống.

Suy tôn Ngô Tổng Thống

Ai bao năm từng lê gót nơi quê người
Cứu đất nước thề tranh đấu cho tự do
Người cương quyết chống cộng
Bài phong kiến bóc lột
Diệt thực dân đang giắt reo tàn phá

Bao công lao hồn sông núi ghi muôn đời
Gương hy sinh ngàn muôn tiếng không hề phai
Toàn dân quyết kết đoàn cùng chung sức với người
Thề đồng tâm say đắp cho ngày mai

Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm
Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Xin thượng đế ban phước lành cho người

Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm
Toàn dân Việt Nam quyết theo Ngô Tổng Thống
Chung đắp say nền thống nhất sơn hà

( Tác giả Ngọc Bích )

Khách truy cập

Hôm nay:3584
Hôm qua:13792
Tuần này:60745
Tháng này28308
Số Lượt Truy Cập:42799620
Số khách đang Online 342